Các công ty thành viên

04/01/2013 2:37 AM

1. CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN

- Công ty TNHH Tư vấn - Dịch vụ Châu Giang Thành.

- Công ty Cổ phần Thương Hội

- Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Kính Phát

- DNTN TM DV Tin học Tân Thiên Bình

2. CÁC WEBSITE THÀNH VIÊN

- www.chaugiangthanh.com

- www.dos.vn

- www.bccgroup.vn

- www.chukysoonline.com

- www.kinhphat.vn

- www.thuonghoi.com

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐÀO TẠO ĐỊNH HƯỚNG VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP
  • Địa chỉ : 25/1C Nguyễn Hậu, P. Tân Thành, Q. Tân Phú 
  • Điện thoại: 08 6274 3959, 
  • Fax: 355 941 69
  • DĐ 0913 100 223 hoặc 092 759 1086
  • Website: http://dangkydoanhnghiep.net.vn/