• Người nộp thuế môn bài và mức thuế môn bài

  Người nộp thuế môn bài và mức thuế môn bài

  Người nộp thuế môn bài, mức thuế môn bài, bậc thuế môn bài

 • Hóa đơn chứng từ đối với tài sản góp vốn, tài sản điều chuyển

  Hóa đơn chứng từ đối với tài sản góp vốn, tài sản điều chuyển

  Chứng từ, Hóa đơn đối với trường hợp :Góp vốn bằng tài sản, tài sản điều chuyển

 • Kê khai và nộp thuế đối với hộ kinh doanh

  Kê khai thuế đối với hộ kinh doanh cá thể nộp thuế theo phương pháp thuế khoán trực tiếp trên doanh thu

 • Kê khai thuế GTGT tháng hay quý

  Kê khai thuế GTGT tháng hay quý

  Triển khai thực hiện một số quy định có hiệu lực từ ngày 01/07/2013 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế. Bộ Tài chính ban hành công văn số 8355/BTC-TCT

  Kỳ thuế GTGT tháng 07/2013 không phải kê khai thuế gtgt hàng tháng như trước đây. đối với doanh nghiệp có doanh số kê khai thuế của năm 2012 dưới 20tỷ đồng. Đối với DN chưa hoạt động tròn năm tài chính và doanh nghiệp có doanh số năm 2012 trên 20tỷ đồng phải kê khai thuế GTGT hàng tháng như hiện nay

 • Miễn thuế TNCN lĩnh vực BĐS

  Miễn thuế TNCN lĩnh vực BĐS

  Các khoản thu nhập được miễn thuế :

            Căn cứ quy định tại Điều 4 của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Điều 4 của Nghị định số 100/2008/NĐ-CP, các khoản thu nhập được miễn thuế và hồ sơ làm căn cứ xác định thu nhập được miễn thuế như sau:

 • Thế nào là cá nhân cư trú

  Thế nào là cá nhân cư trú

  Cá nhân cư trú là cá nhân đáp ứng các điều kiện sau đây