• Phạt trong lĩnh vực hóa đơn

    Phạt về thông báo phát hành hóa đơn, nghị định 109/2013/nđ-cp ngày 24 tháng 09 năm 2013, phạt do mất hóa đơn, phạt không niêm yết thông báo phát hành hóa đơn, phat sử dụng hóa đon bất hợp pháp