Tổng quan về giải thể doanh nghiệp

04/01/2014 15:30 PM

Giải thể doanh nghiệp là một việc mà các nhà quản trị của công ty đều không mong muốn. Nhưng trong thời buổi kinh tế thị trường, thì giải thể công ty là một quy luật tất yếu của cuộc sống, “có sinh thì có tử”. hằng ngày trên toàn Việt Nam có hàng trăm công ty thành lập mới, thì ngược lại cũng có nhiều công ty giải thể. Giải thể công ty hay giải thể doanh nghiệp được tạm thời chia ra theo hai yếu tố cơ bản sau:

Giải thể do yếu tố chủ quan : giải thể công ty cũ để thành lập công ty mới, thu hẹp quy mô kinh doanh, hay không làm công ty nữa vì công việc gia đình….vv.
Giải thể do yếu tố khách quan : Làm ăn không hiệu quả, ảnh hưởng của nền kinh tế thị trường ..vv

giải thể doanh nghiệp theo yếu tố nào đi nữa thì chúng ta phải hoàn thành trách nhiệm của doanh nghiệp trước khi chấm dứt hoạt động. Vậy bạn giải thể doanh nghiệp có dễ dàng như lúc thành lập mới doanh nghiệp hay không ?, đó là câu hỏi được đặt ra khi chúng ta giải thể doanh nghiệp, giải thể công ty. Ông bà ta thường nói “ Khai sinh thì dễ, khai tử thì khó” hay “bài toán xuôi thì dễ, bài toán ngược thì khó”. Vv. Vậy giải thể doanh nghiệp, giải thể công ty chúng ta phải làm theo các trình tự giải thể và thủ tục giải thể như sau:

- Luật giải thể doanh nghiệp : Luật doanh nghiệp 2005, nghị định liên quan đến doanh nghiệp
- Hồ sơ giải thể doanh nghiệp : Theo luật doanh nghiệp, nghị định liên quan đến doanh nghiệp, luật quản lý thuế, luật lao động, luật bảo hiểm xã hội …vv.
- Nơi nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp: Cơ quan quản lý thuế, Sở kế hoạch và Đầu tư, Công an nơi cấp con dấu.

Giải thể doanh nghiệp bao gồm :

Giải thể chi nhánh công ty (chấm dứt hoạt động chi nhánh)
Giải thể địa điểm kinh doanh (chấm dứt hoạt động địa diểm kinh doanh)
Giải thể văn phòng đại diện (chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện)
giải thể kho xưởng, cửa hàng, cửa hiệu (chấm dứt hoạt động kho xưởng, cửa hàng, cửa hiệu )
Giải thể doanh nghiệp tư nhân
Giải thể công ty TNHH một thành viên
Giải thể công ty TNHH 2 thành viên
Giải thể công ty cổ phần
Giải thể công ty hợp doanh

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp, giải thể công ty :

Hồ sơ giải thể chi nhánh công ty (chấm dứt hoạt động chi nhánh)
Hồ sơ giải thể địa điểm kinh doanh (chấm dứt hoạt động địa diểm kinh doanh)
Hồ sơ giải thể văn phòng đại diện (chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện)
Hồ sơ giải thể kho xưởng, cửa hàng, cửa hiệu (chấm dứt hoạt động kho xưởng, cửa hàng, cửa hiệu )
Hồ sơ giải thể doanh nghiệp tư nhân
Hồ sơ giải thể công ty TNHH một thành viên
Hồ sơ giải thể công ty TNHH 2 thành viên
Hồ sơ giải thể công ty cổ phần
Hồ sơ giải thể công ty hợp doanh

Quy trình giải thể công ty, giải thể doanh nghiệp

A. Quy trình giải thể đơn vị phụ thuộc: Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Bước 1 : Soạn hồ sơ giải thể nộp cho cơ quan thuế

- Thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh
- Quyết định chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện. (địa diểm kinh doanh không cần)

Bước 2 : Soan hồ sơ và nộp cho phòng đăng ký kinh doanh

- Thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh
- Quyết định chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện. (địa diểm kinh doanh không cần)
- Phiếu chuyển của cơ quan thuế về việc đã hoàn tất nghĩa vụ thuế (chi áp dung cho chi nhánh)
- Bản chính giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, giấy chứng nhận hoạt động văn phòng đại diện; bản chính giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc hoạt động chi nhánh đối với địa điểm kinh doanh
- Dấu của chi nhánh hoặc văn phòng đại diện :

+ Nếu chưa khắc dấu thì làm đơn gửi công an xác nhận chưa khắc dấu hoạt động để nộp kèm

+ Nếu đã khắc dấu : thì chờ sở kế hoạch ra thông báo trả dấu để đi trả dấu, sau đó nộp lại cho phòng ĐKKD

- Danh sách nợ : chỉ áp dụng cho hoạt động chi nhánh :

+ Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội

+  Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động

 

B. Quy trình giải thể doanh nghiệp, giải thể công ty: giải thể doanh nghiệp tư nhân, giải thể công ty TNHH một thành viên, giải thể công ty TNHH hai thành viên, Giải thể công ty cổ phần

Lưu ý :

1. Trước khi thực hiện thủ tục đăng ký giải thể doanh nghiệp, doanh nghiệp phải làm thủ tục chấm dứt hoạt động của các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.
2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể theo quy định tại Khoản 1 Điều 158 Luật Doanh nghiệp, doanh nghiệp phải sao gửi quyết định giải thể đến Phòng Đăng ký kinh doanh, tất cả các chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích liên quan, người lao động trong doanh nghiệp.
Doanh nghiệp phải niêm yết công khai quyết định giải thể tại trụ sở chính và chi nhánh của doanh nghiệp và đăng tải quyết định này trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia (xem hướng dẫn).
3. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc việc giải thể doanh nghiệp và thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi hồ sơ giải thể đến Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh.

Bước 1 : Soạn hồ sơ giải thể nộp cho cơ quan thuế

- Quyết định giải thể doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH một thành viên, Công ty TNHH hai thành viên, Công ty cổ phần (trong quyết định phải ghi rõ đăng báo trên báo gì và phải đi đăng báo loại báo đó sau khi ký quyết định)
- Trong thới hạn 45 ngày kể từ ngày chấm dứt hoạt động doanh nghiệp phải nộp tất cả hồ sơ còn thiếu và các quyết toán thuế đến cơ quan quản lý thuế.

Bước 2 : Soan hồ sơ và nộp cho phòng đăng ký kinh doanh

- Thông báo về việc thực hiện quyết định giải thể doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH một thành viên, Công ty TNHH hai thành viên, Công ty cổ phần
- Quyết định giải thể doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH một thành viên, Công ty TNHH hai thành viên, Công ty cổ phần (trong quyết định phải ghi rõ đăng báo trên báo gì và phải đi đăng báo loại báo đó sau khi ký quyết định)
- Phiếu chuyển của cơ quan thuế về việc đã hoàn tất nghĩa vụ thuế (trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày ký phiếu chuyển doanh nghiệp phải hoàn trả giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp)
- Bản chính giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
- Danh sách nợ :

+ Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả các thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội

+  Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết

Bước 3 : Nộp bộ hồ sơ ở bước 2, sau 7 ngày đến nhận phiếu chuyển trả dấu

- Đến công an trả con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu
- Sau đó nộp lại giấy chứng nhận đã nộp con dấu cho phòng đăng ký kinh doanh

Bước 4 : 2 ngày sau đến nhận thông báo về việc đã hoàn tất thủ tục giải thể

 

Công ty chúng tôi thành lập nhằm giải đáp những thắc mắc, băn khoăn của khách hàng trong lúc so sánh loại hình doanh nghiệp để đăng ký kinh doanh, các doanh nghiệp đã thành lập rồi nắm bắt được quy định, cơ cấu hoạt động. thay đổi giấy phép kinh doanhlàm giấy phép kinh doanh giúp quý khách hàng thành lập công ty một cách dễ dàng, thủ tục đơn giản. và hướng dẫn, tư vấn, trợ giúp, giải đáp các thắc mắc, băn khoăn về thủ tục và thời hạn để chấm dứt hoạt động doanh nghiệp, giải thể doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ thuế với cơ quan nhà nước và các cơ quan khác khi không còn kinh doanh

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐÀO TẠO ĐỊNH HƯỚNG VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP
  • Địa chỉ : 25/1C Nguyễn Hậu, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 08 6274 3959, 
  • Fax: 355 941 69
  • DĐ 0913 100 223 hoặc 092 759 1086
  • Website: http://dangkydoanhnghiep.net.vn/