Hướng dẫn thủ tục giải thể Doanh Nghiệp tư nhân

26/02/2014 10:04 AM

Giải thể Doanh Nghiệp Tư Nhân là việc Doanh Nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh do đã đạt được những mục tiêu mà các thương nhân khi kinh doanh đã đặt ra hoặc bị giải thể theo quy định của pháp Luật và cũng có thể do tình hình kinh doanh gặp nhiều khó khăn.

Do vậy các thương nhân khi không tiếp tục hoạt động kinh doanh nữa nên tiến hành thủ tục giải thể doanh nghiệp tư nhân để được đảm bảo các quyền và lợi ích của chính mình.

Thủ Tục Giải Thể Doanh Nghiệp Tư Nhân

STT CÁC BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI DUNG
1 Tên thủ tục hành chính

GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

2 Lĩnh vực TTHC Đăng ký doanh nghiệp
3 Trình tự thực hiện

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ

 • Công dân, tổ chức: nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa”, nộp phí, lệ phí (nếu có) và nhận giấy biên nhận-hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ.
 • Sở KH&ĐT: tiếp nhận hồ sơ, trả giấy hẹn cho công dân, tổ chức.

Bước 2: Giải quyết hồ sơ

 • Phòng Đăng ký kinh doanh thụ lý hồ sơ, xin ý kiến của các cơ quan liên quan (nếu cần) trong quá trình giải quyết.
 • Hoàn tất kết quả giải quyết hồ sơ và chuyển cho Bộ phận một cửa để trả cho công dân, doanh nghiệp.

Bước 3: Trả kết quả giải quyết hồ sơ

 • Công dân nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại bộ phận “một cửa”.
4 Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận “một cửa” của Sở KH&ĐT:

 • Tầng 3, Nhà B10A – Khu đô thị Nam Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội
5 Thành phần, số lượng 
hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

 • Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp - BM-HAPI-14-27
 • Quyết định của chủ doanh nghiệp về việc giải thể doanh nghiệp;
 • Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán các khoản nợ về thuế và nợ bảo hiểm xã hội;
 • Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết;
 • Thông báo của Cơ quan Thuế về việc đóng mã số thuế và hoàn tất nghĩa vụ thuế; (trường hợp chưa đăng ký thuế thì phải có văn bản xác nhận của Cơ quan Thuế).
 • Giấy chứng nhận của Cơ quan công an về việc doanh nghiệp đã nộp, huỷ con dấu theo quy định (trường hợp chưa khắc con dấu thì phải có văn bản xác nhận của Cơ quan Công an);
 • Bản gốc hồ sơ Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh Doanh (ĐKKD) hoặc Đăng ký doanh nghiệp (ĐKDN);
 • Trường hợp doanh nghiệp bạn có chi nhánh, Văn Phòng Đại Diện (VPĐD) thì phải nộp kèm theo Thông báo về việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện của Cơ quan ĐKKD đã cấp.

b) Số lượng hồ sơ: 01  (bộ)

6 Mẫu đơn, mẫu tờ khai Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp (theo mẫu tại Phụ lục II-18, Thông tư số 01/2013/TT-BKH ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) - BM-HAPI-14-27
7 Thời hạn giải quyết 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ
8 Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức /cá nhân

9 Cơ quan thực hiện TTHC
 • Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.
 • Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
 • Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận một cửa (Văn phòng Sở), Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở KH&ĐT Hà Nội.
 • Cơ quan phối hợp (nếu có): Các cơ quan liên quan (các Bộ, các Sở, Ngành, UBND quận, huyện…).
10 Kết quả giải quyết TTHC Thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp
11 Phí, lệ phí Không thu lệ phí
12 Các yêu cầu khác trong giải quyết TTHC

Khi nhận kết quả giải quyết hồ sơ, người đến nhận phải mang các giấy tờ sau:

 • Phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ.
 • Bản chính Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (còn hiệu lực).
 • Nếu không phải Người ĐDPL của doanh nghiệp trực tiếp đến nhận kết quả thì phải có giấy giới thiệu hoặc văn bản uỷ quyền theo quy định của pháp luật của Người ĐDPL cho người đến nhận kết quả.
13 Căn cứ pháp lý liên quan của TTHC

1/ Các Luật:

 • Luật Doanh nghiệp 2005;
 • Luật Đầu tư năm 2005;

2/ Các văn bản của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương:

Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 về đăng ký doanh nghiệp;

 • Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
 • Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;
 • Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 về Chứng minh nhân dân; Nghị định số 170/2007/NĐ-CP ngày 19/11/2007 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 1999 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân.
 • Thông tư số 01/2013/TT-BKH ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.
 • Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.
 • Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 ban hành hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam.
 • Quyết định số 337/2007/QĐ-BKH 10/4/2007 về việc ban hành quy định nội dung hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.
 • Các văn bản pháp luật chuyên ngành có liên quan khác.

3/ Các quyết định của UBND Thành phố và Sở Kế hoạch và Đầu tư:

 • Quyết định 84/2009/QĐ-UB ngày 01/7/2009 v/v ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế liên thông trong giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân tại các cơ quan quản lý hành chính nhà nước thuộc Thành phố;
 • Quyết định số 112/2009/QĐ-UBND ngày 20/10/2009 Về việc ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội;
 • Quyết định số 1874/QĐ-UBND ngày 22/4/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội v/v ban hành danh mục thủ tục hành chính của Sở Kế hoạch và Đầu tư;
 • Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND về Quy chế quản lý doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn TP Hà Nội.
 • Quyết định 595/QĐ-KH&ĐT ngày 28/10/2010 của Sở KH&ĐT Hà Nội về việc ban hành quy trình quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 tại Sở KH&ĐT Hà Nội.
14 Thông tin hỗ trợ thực hiện TTHC
 • Tra cứu, hướng dẫn thực hiện TTHC:
 • Địa chỉ : 25/1C Nguyễn Hậu, P. Tân Thành, Q. Tân Phú

Đăng ký Doanh nghiệp hiện nay đã cung cấp cho Quý khách hàng những dịch vụ giải thể công ty, giải thể doanh nghiệp nhằm mong muốn giúp quý khách hàng tiết kiệm được thời gian và chi phí trong thủ tục giải thể. Với mức giá ưu đãi nhất. Công ty chúng tôi còn cung cấp những dịch vụ khác như: 

 1. Thành lập công ty.
 2. Làm giấy phép kinh doanh.
 3. Thay đổi giấy phép kinh doanh.

Mọi thắc mắc và thông tin tư vấn Quý khách hàng vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐÀO TẠO ĐỊNH HƯỚNG VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP

 • Địa chỉ : 25/1C Nguyễn Hậu, P. Tân Thành, Q. Tân Phú 
 • Điện thoại: 08 6274 3959, 
 • Fax: 355 941 69
 • DĐ 0913 100 223 hoặc 092 759 1086