Hướng dẫn thủ tục giải thể Công Ty TNHH 2 thành viên

26/02/2014 11:26 AM

Hiện nay trên thực tế có rất nhiều những thương nhân sau khi đăng ký kinh doanh nhưng vì những lý do khác nhau đã không tiến hành hoạt động kinh doanh hoặc đang kinh doanh nhưng không tiếp tục kinh doanh nữa không thông báo tạm ngừng hoạt động hoặc không giải thể Doanh nghiệp do thủ tục giải thể phức tạp và mất nhiều thời gian.

Hướng Dẫn Thủ Tục Giải Thể Công Ty TNHH 2 Thành Viên

STT CÁC BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI DUNG
1 Tên thủ tục hành chính Giải thể Công ty TNHH hai thành viên trở lên
2 Trình tự thực hiện thủ tục hành chính
 • Bước 1. Nộp hồ sơ: Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa liên thông về Đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đặt tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.
 • Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ: Cán bộ tại bộ phận một cửa liên thông kiểm tra đầu mục hồ sơ và một số nội dung cần thiết trong hồ sơ. Nếu đủ điều kiện tiếp nhận hồ sơ thì lập Giấy biên nhận (gồm 02 bản), một bản giao cho người nộp hồ sơ, một bản được luân chuyển cùng hồ sơ để giải quyết việc giải thể doanh nghiệp.
 • Bước 3 Kết quả: Cơ quan đăng ký kinh doanh thông báo xoá tên doanh nghiệp, gửi các cơ quan có liên quan và doanh nghiệp.
3 Cách thức thực hiện thủ tục hành chính Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
4 Thành phần, số lượng bộ hồ sơ

Thành phần hồ sơ, gồm:

 • Quyết định giải thể hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định của Toà án tuyên bố giải thể doanh nghiệp;
 • Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;
 • Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết;
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư;
 • Con dấu, Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu, Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế của doanh nghiệp;
 • Số hoá đơn giá trị gia tăng chưa sử dụng;
 • Báo cáo tóm tắt về việc thực hiện thủ tục giải thể, trong đó có cam kết đã thanh toán hết các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, giải quyết các quyền lợi hợp pháp của người lao động.

Số lượng bộ hồ sơ: 01 (bộ)

5 Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính 07 ngày làm việc (nếu Cơ quan thuế và Cơ quan công an không có yêu cầu khác)
6 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Tổ chức

7 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh (Sở Kế hoạch và Đầu tư)

 • Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh (Sở Kế hoạch và Đầu tư).
 • Cơ quan phối hợp (nếu có ): Cục thuế tỉnh, Công an tỉnh
8 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Thông báo xoá tên doanh nghiệp
9 Phí, lệ phí Liên hệ
10 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai  Nếu có
11 Căn cứ pháp lý để giải quyết thủ tục hành chính

Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 có hiệu lực từ ngày 01/7/2006;

 • Nghị định 43/2010/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;
 • Nghị định 102/2010/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
 • Nghị quyết số 59/2007/NQ-CP ngày 30/11/2007 của Chính phủ về một số giải pháp xử lý những vướng mắc trong hoạt động đầu tư xây dựng và cải cách một số thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp;
 • Thông tư 14/2010/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.
 • Thông tư Liên tịch số 05/2008/TTLT-BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Tài Chính - Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp;

File hồ sơ thủ tục giải thể công ty TNHH 2 Thành Viên trỏ lên:

 • Quyết định giải thể công ty do đại diện theo pháp luật ký tên (mẫu tham khảo)
 • Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả các thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội (mẫu tham khảo)
 • Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết (mẫu tham khảo)
 • Thông báo về việc thực hiện Quyết định giải thể  (mẫu quy định)
 • Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu tham khảo)

Dịch vụ hậu mãi cho khách hàng:

 1. Thành lập công ty.
 2. Làm giấy phép kinh doanh.
 3. Thay đổi giấy phép kinh doanh.

Mọi chi tiết Quý Khách Hàng vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐÀO TẠO ĐỊNH HƯỚNG VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP

 • Địa chỉ : 25/1C Nguyễn Hậu, P. Tân Thành, Q. Tân Phú 
 • Điện thoại: 08 6274 3959, 
 • Fax: 355 941 69
 • DĐ 0913 100 223 hoặc 092 759 1086